Struktuirana mreža (infrastructure network mode)

Standard definira ovaj oblik mreže kao Basic Servise Set (BSS). U ovom načinu rada klijenti komuniciraju preko AP-a. Klijenti znači šalju pakete AP-u a on ih dalje prosljeđuje tamo gdje su namjenjeni. Prednosti infrastructure moda su u većim udaljenostima, fleksibilnošću i mrežnom menadžmentu.

Ad-hoc (peer to peer)

Standard definira ovaj oblik mreže kao Independent Basic Service Set (IBSS). U ovom se slučaju kljienti spajaju direktno sami sa sobom bez posrestva drugih centralnih uređaja. Ovi tipovi mreža se mogu naći samo kao privremena riješenja u malim grupama na malim udaljenostima.