Wireless link se sastoji iz tri osnovna elementa:
 1. Efektivne prenosne snage (EIRP): [ snaga odašiljača (dBm) ] PLUS [ gubitci na konektorima (dB) ] PLUS [ tx antena dobit (dBi) ]
 2. Gubitak širenja: [ Free space gubitak (dB) ]
 3. Efektivna osjetljivost prijema: [ rx antena dobit (dBi) ] PLUS [ gubitci na kablu (dB) ] PLUS [ osjetljivost prijemnika (dBm) ]

Za ispravnu wireless mrežnu performansu želimo, u teoriji:

EIRP + Gubitak širenja + Efektivna osjetljivost prijema mora biti VEĆE OD 0

U stvarnosti želimo dobru maržu, oko 6 do 10 dB je dobra marža za pouzdan wireless mrežni link. Wireless mrežni link je koristan jedino ako konekcija radi u OBA pravca, zbog toga obračun linka se mora izvesti u oba pravca kako bi se utvrdilo da li će link raditi. Kalkulator koji se nalazi dole ispod će odraditi obračun u dva pravca..

Ova stranica vam može pomoći da predvidite:

 1. Da li će predviđeni link raditi.
 2. Da li predviđeni link sadrži odašiljače koji rade preko legalnog limita od EIRP 36 dBm za 2.4 GHz ili EIRP 30 dBm za 5.8 GHz.
 3. Maximalnu udaljenost simetričnog linka, sa legalalnim EIRP limitima, za datu wireless karticu i "bit rate".
 4. Koliko prenosne snage trebate "mjenjati" da bi dobili veću antensku dobit kako bi postigli dati "bit rate" na veće udaljenosti.
Kako koristiti kalkulator - Proračun linka
 1. Izaberite 802.11b/g ili 802.11a
 2. Unesite udaljenost u kilometrima i stisnite km -> dB.
 3. Izaberite karticu odašiljača i " bit rate" (ili ukucajte snagu odašiljača i osjetljivost prijemnika ručno)
 4. Izaberite karticu prijemnika i "bit rate" (ili ukucajte osjetljivost prijemnika i izlaznu snagu prijemnika ručno)
 5. Ukucajte dobiti antena na obije strane
 6. Izaberite jednu od opcija gubitaka na kablu (ili ukucajte negativnu vrijednost na obije strane ručno)
 7. Stisnite 'Obračunaj' dugme kako bi otkrili maržu na obije strane. Obije marže trebaju biti 10 ili više za pouzdan link
 8. Pročitajte informacije o mogućim dodatnim gubitcima širenja preko Fresnelovog elipsoida i difrakcije
Kako koristiti kalkulator- Max Legalna
 1. Izaberite 802.11b/g ili 802.11a
 2. Izaberite samo karticu odašiljača i "bit rate".
 3. Izaberite neke od opcija gubitaka na kablu na oba kraja, ovo daje preciznije informacije o dobiti antene
 4. Stisnite 'Max Legalna' tipku i slijedeće informacije će biti izračunate:
  • Prijemna kartica će biti ispunjena automatski - pretpostavnjeni simetrični link
  • Maximalna dobit antene u legalnim granicama, kako bi dobili pomoć koju antenu kupiti
  • Najniži "free space" gubitak ostvariv unatar margine od 9 dB rezerve
  • Maksimalna udaljenost u kilometrima koja je ostvariva unutar legalnog EIRP-a za izabranu karticu i "bit rate"

dBm - miliWat konverter

dBm: mWata:

Kalkulator "Free Space" gubitka

Izaberite frekvenciju (Izbor frekvencije utiče na kalkulaciju ispod)

2450 MHz - 802.11b/g   5800 MHz - 802.11a   Proizvoljna frekvencija: MHz

Kilometara: Gubitak u dB (negativan!):

The Link Budget Calculation

Odašiljanje Izlaz odašiljača dBm
  Gubitci kabla: Pigtail   1.5m Coax kabl  
10m Heliax   Gender Bender  
dB
  Dobit antene   dBi
Reverzno Prijemna osjetljivost odašiljača   dBm
Širenje Free space gubitci (negativna vrijednost!)   dB
Prijem Dobit antene   dBi
  Gubitci kabla: Pigtail   1.5m Coax kabl  
10m Heliax   Gender Bender  
dB
  Osjetljivost prijemnika dBm
Reverzno Izlazna snaga prijemnika   dBm
Obračuni Preostale marže:   Tx->Rx  
Tx<-Rx  
dB
dB
  Izaberi karticu odašiljača i brzinu i obračunaj maximalnu legalnu (simetričnu) udaljenost    km
Komentari   
Legal limit  
Bilješke
 1. Kalkulator za Max legalnu udaljenost je samo namjenjen za 2.4 GHz i 5.8 GHz frekvencije. Ako je izabrana proizvoljna frekvencija, biti će uzeta 2.4 GHz kao zadana.
 2. Ako je max legalna udaljenost manja nego ste očekivali, ne očajavajte - uvijek možete koristiti veće antene i smanjiti izlaznu snagu wireless kartice ručno. DA ovo je moguće - kliknite na "Izmjeni dobit" tipku više puta!
 3. Kako bi ste dostigli pouzdan link, marža od najmanje 10 dB je potrebna. Ovo akomodira lokalni gubitak.
 4. Provjerite da li je Fresnelova i/ili difrakcija ograničenja primjenjena. Dodajte dodatne gubitke na potrebne marže kao potrebne.
 5. *Simetričan link znači da su wireless kartice i antene na oba kraja jednake.

Gubitci širenja: Fresnelov Elipsoid

Jednostavno objašnjenje uloge Fresnelove elispsoide u RF širenju je vizualizacija elipsaste "cijevi" kroz koju najviše energije putuje između antena. U cilju da izbjegnemo dodatne gubitke u ovoj zoni ne bi trebalo biti nikakvih prepreka(zabranjena zona.)

Npr, ako je pola ovog polja maskirano mogući gubitak snage signala je 6 dB. Ovih 6 dB je potrebno da se doda na našu baznu marginu.

Krajnji zaključak je, što je veća udaljenost linka, to će ova zabranjena zona postati šira, radi toga stubovi na kojima se postavljaju antene je potrebno da budu viši kako bi se izbjeglo maskiranje negdje u sredini.

(Radius zabranjene zone ovdje je 0.6 x radius prve Fresnelove elipsoide)

Udaljenost "(d1+d2)" između predajnika i prijemnika (metara) :

Udaljenost "d1" između predajnika i prepreke (metara) :

Radius "R" zabranjene zone na ovoj udaljenosti (metara:


2450 MHz - 802.11 b/g   5800 MHz - 802.11 a   Proizvoljna frekvencija: MHz

Gubitci u širenju: Difrakcija

Kada je prepreka locirana između predajnika i prijemnika određana količina energije ipak prolazi kroz zahvaljujući difrakcijskom fenomenu na vrku prepreke. Što je veća frekvencija predajnika to će manji biti gubitci.

Visina "h" između vrha antene i vrha prepreke (metara) :

Udaljenost "d1" između predajnika i prepreke (metara) :

Udaljenost "d2" između prijemnika i prepreke*(metara) :

Gubitci snage (dB) :